Aktualności Zmiany w ustawie o KSC - opinia Sektorowej Rady ds. Kompetencji...

Zmiany w ustawie o KSC – opinia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

-

Komitet ds. rozwiązań legislacyjnych Sektorowej Rady Do Spraw Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wydał opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rada  zwraca uwagę na problem związany z różnym definiowaniem pojęcia „cyberbezpieczeństwo” w rozmaitych aktach prawnych. Rekomenduje, aby sposób rozumienia tego niezwykle istotnego terminu ujednolicić.

Jednocześnie Rada zwraca uwagę na brak cyberbezpieczeństwa w klasyfikacjach rodzajów działalności. Dotyczy to zarówno Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (ISIC), Statystycznej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej w Unii Europejskiej (NACE), jak i Polskiej Klasyfikacji Działalności(PKD).

W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa brakuje wyraźnych wymogów w zakresie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności specjalistów. Rada stoi na stanowisku, że efektywność nowych regulacji cyberbezpieczeństwa może być ograniczona ze względu na niewystarczający potencjał kadrowy.

Pełna treść stanowiska Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo dostępna jest w naszym repozytorium.

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast