Strona głównaCertyfikacja

Certyfikaty

Dlaczego warto potwierdzać swoje kompetencje certyfikatami?

Bo to ważny atut na rynku pracy, będący dla pracodawców dowodem na umiejętności, które posiada pracownik.

Polskie Towarzystwo Informatyczne oferuje bogaty panel certyfikatów – zarówno dotyczących podstawowych umiejętności cyfrowych (które powinien posiadać każdy pracownik), jak i bardziej zaawansowanych kompetencji, niezbędnych dla specjalistów.

Sprawdź poniżej jakie kompetencje możesz z nami certyfikować!

Certyfikacja ECDL/ ICDL

ECDL (European Computer Driving Licence) = Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;

ICDL (International Computing Driving Licence) = Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Moduły ICDL Insights łączą nowoczesny e-learning z krótkim testem certyfikacyjnym (dostępne będą już wkrótce).

Zintegrowany System Kwalifikacji

Uchwalenie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) było pierwszym krokiem modernizacji systemu kwalifikacji w Polsce. Określono standardy, zasady i wymogi dla wszystkich kwalifikacji włączanych do ZSK.

Certyfikat CUK-pp

CUK-pp, Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, to kwalifikacja rynkowa systemu ZSK, która świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci.

Certyfikaty cyberbezpieczeństwa

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest pierwszą w Polsce instytucją certyfikującą dla kwalifikacji rynkowych ZSK z obszaru cyberbezpieczeństwa na trzech poziomach:

Certyfikat EUCIP

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) = Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka.

EUCIP pozwala na formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności, międzynarodowym certyfikatem na licencji CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://eucip.pl

Cyfrowe poświadczenia - mikropoświadczenia

PTI jako wydawca w oparciu o system Odznaka+ wydaje cyfrowe poświadczania kwalifikacji, pojedynczych efektów uczenia się i ich zestawów m.in. dla kwalifkacji rynkowych ZSK.  System Odznaka+ umożliwia wydawanie, etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń w formie standardu Open Badges.

Certyfikat KS2C

Certyfikacja w ramach Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (KS2C).

Jednym z zadań KS2C jest stworzenie warunków pozwalających profesjonalistom uzyskać formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Obecnie trzy kwalifikacje rynkowe ZSK z obszaru cyberbezpieczeństwa stanowią kwalifikacje bazowe dla Systemu KS2C.

ICDL - English manual

If your adventure with ECDL is just beginning, check out all the important details in the manual we’ve prepared.