FortCyber

Usługa przygotowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach specjalnie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).  Oferta dostosowana jest do jednostek publicznych pod kątem potrzeb, kosztów oraz łatwości zakupu i uruchomienia.

informacje szczegółowe o projekcie

Usługa wspiera jednostki samorządowe w 3 obszarach: technicznym, organizacyjnym i kompetencyjnym.

OBSZAR TECHNICZNY
OBSZAR ORGANIZACYJNY
OBSZAR KOMPETENCYJNY

Monitoring SOC 24h/365

Monitoring środowiska IT, serwerów oraz komputerów osobistych w trybie 24H/365 z wykorzystaniem zdalnego Centrum Monitoringu, Analiz i Reagowania (SOC). Realizacja usługi przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość oraz posiadającego stale aktualna wiedzę o pojawiających się metodach ataków. 
 • Uruchomienie systemu zbierania, przetwarzania i analizy informacji
 • Monitorowanie środowiska informatycznego
 • Reagowanie na obserwowane incydenty, prowadzenie działań naprawczych
 • Wsparcie w przypadku zaistnienia ataku
 • Działania prewencyjne zwiększające bezpieczeństwo informatyczne

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Analiza dokumentacji wewnętrznej JST, procedur i zasad postępowania w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie dla IODO, wsparcie prawne w przypadku wystąpienia incydentu, stała aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami. 
 • Opracowanie oraz ciągła aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji JST zgodnie z wytycznymi KRI, KSC i NIS 2
 • Raportowanie stanu i działań do Kierownictwa JST
 • Wsparcie Inspektora Ochrony Danych (IODO)
 • Wyspecjalizowane wsparcie prawne w przypadku obsługi sytuacji kryzysowych
 • Wsparcie w prowadzeniu komunikacji z jednostkami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji (CSIRT, organy kontrolne)

Rozwój Kompetencji

Stałe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników JST na temat podstawowych zasad cyberBHP poprzez kampanie informacyjne i szkolenia. Zmniejszenie ekspozycji na ataki poprzez zwiększenie świadomości pracowników o bieżących zagrożeniach związanych z użytkowaniem narzędzi informatycznych. 
 • Ciągłe podnoszenie i weryfikacja kompetencji cyberbezpieczeństwa wśród pracowników JST
 • Szkolenia z zasad zachowania bezpieczeństwa informacji dla pracowników JST
 • Profesjonalne szkolenia z cyberbezpieczeństwa, zakończone certyfikatem nadawanym przez PTI

Zapraszamy na stronę projektu: https://www.fortcyber.pl/.

TAGI

Kategorie