Projekty

Polskie Towarzystwo Informatyczne prowadzi rozmaite projekty na rzecz sektora teleinformatycznego.

Sektorowa Rada ds. kompetencji - informatyka

Cele działania Rady obejmują m.in.:

  • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
  • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników,
  • modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach.

więcej…

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

Projekt na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, a także w okresie co najmniej jednego roku po formalnym jego zamknięciu, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

więcej…

Akademia Kompetencji Sektora IT

CTS Customized Training Solutions wraz z partnerami tj. Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) realizuje projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT”, którego adresatami są pracownicy MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT z całej Polski. Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 665 osób (266 kobiet, 399 mężczyzn) spośród objętych wsparciem, w tym min. 500 pracowników z 250 MMŚP oraz max. 165 pracowników z 83 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.itakademia.com.pl

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast