Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka

Rada prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (lidera projektu) oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (partnera) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jej cele działania obejmują m.in.:

  • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
  • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników,
  • modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach.

Działania te są niezbędne wobec widocznego deficytu specjalistów IT oraz szacowanemu wzrostowi zapotrzebowania rynku pracy na informatyków. Rada prowadzić je będzie w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka: https://www.radasektorowa.pl/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast