Strona głównaRegulaminy i regulacje dla członków

Regulaminy i regulacje dla członków

Dofinansowanie, zwrot kosztów

Składki członkowskie

Wysokość składek

Zgodnie z uchwałą nr 021/XV/23 stawki i terminy wnoszenia składek na 2024 r. wyglądają następująco:

 • dla osób w wieku do 20 lat: 40 zł wpisowe, 40 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 40 zł wpisowe, 60 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 40 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 40 zł w pozostałych przypadkach.

Wiek, o którym mowa powyżej, ustala się jako liczbę lat kończonych przez członka w roku 2024.

Zarząd Główny PTI na podstawie §23 ust. 6 punkt t) Statutu PTI przekazuje kompetencje Zarządom Oddziałów PTI do jednorazowego w okresie jednego roku obniżenia lub umorzenia w całości składki członkowskiej w przypadku:

 • wystąpienia sytuacji losowej członka PTI, która uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia mu jej opłacenie, jak np. choroba, utrata dochodów, itp.
 • kiedy Członek PTI w sposób istotny zasłużył się dla PTI, wykazuje się wieloletnim okresem członkostwa, w którym regularnie opłacał składki członkowskie i na skutek podeszłego wieku jego aktywność w PTI jest obecnie niewielka.

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTI o obniżenie lub umorzenie w całości składki członkowskiej z powodów wyżej wymienionych w dłuższym okresie niż jeden rok. Decyzja o obniżeniu lub umorzeniu składki w tym przypadku jest kompetencją Zarządu Głównego PTI.

Termin płatności składek i wpisowego

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej.

Sprawdzenie opłacenia składek

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI – telefonicznie 022 838 47 05 lub e-mailem: pti@pti.org.pl . Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Sposób płatności

Opłaty za składkę członkowską można dokonać przez system bazy członkowskiej SORGA.

Możliwe są również wpłaty bezpośrednio na konto oddziału. Dane do przelewu podajemy poniżej (wszystkie konta prowadzone są przez Santander Bank Polska).

 • Oddział Białostocki ul. Wiejska 45A, p.230, 15-351 Białystok
  30 1090 1056 0000 0001 4365 8445
 • Oddział Dolnośląski ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
  88 1090 1056 0000 0001 1134 3209
 • Oddział Górnośląski  ul. Ligocka 103 bud. 3, 40-568 Katowice
  03 1090 1056 0000 0001 1121 2140
 • Oddział Kujawsko-Pomorski  ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
  13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
 • Oddział Lubelski ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin
  48 1090 1056 0000 0001 1121 2203
 • Oddział Łomżyński ul. Studnicka 19, 18-400 Łomża
  67 1090 1056 0000 0001 1121 2249
 • Oddział Łódzki ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
  18 1090 1056 0000 0001 1121 2161
 • Oddział Małopolski al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
 • Oddział Mazowiecki ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
  03 1090 1056 0000 0001 1121 2237
 • Oddział Podkarpacki al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
  58 1090 1056 0000 0001 1121 2217
 • Oddział Pomorski ul. Narutowicza 11/12, gmach B, pok. 609, 80-233 Gdańsk
  44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
 • Oddział Świętokrzyski ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce
  62 1090 1056 0000 0001 1121 2242
 • Oddział Wielkopolski ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
  43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
 • Oddział Zachodniopomorski ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  65 1090 1056 0000 0001 1121 2188