„Domena” to nowe czasopismo problemowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zapraszamy do zapisu na prenumeratę cyfrową!

„Domena”

2/2022

Od Redakcji

 

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I POLEMIKA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

 

 

1/2022

Od Redakcji

 

INFORMATYKA NA WOJNIE

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I POLEMIKA

UWAGI NA MARGINESIE…

TYM NIEMNIEJ…

Z UKOSA