Strona główna„Domena”

Czasopismo "Domena"

„Domena” to nowe czasopismo problemowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Poniżej zamieszczamy kolejne numery.

Zapraszamy do zapisu na prenumeratę cyfrową!

Artykuły w układzie tematycznym dostępne są tu:

Numer 1/2024

Od redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

NA MARGINESIE

Z UKOSA

Numer 4/2023

Od redakcji 

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I RYNEK

 

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

POŻEGANANIE

NA MARGINESIE

Z UKOSA

Numer 3/2023

Od redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

POLEMIKA

NA MARGINESIE

Z UKOSA

Numer 2/2023

Od redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

NA MARGINESIE

Z UKOSA

Numer 1/2023

Od redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I EKONOMIA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I HISTORIA

IMPRESJE PRZEDZJAZDOWE…

Z UKOSA

Numer 4/2022

Od redakcji

TEMAT NUMERU

  • Prawo nie zastąpi zdrowego rozsądku – dr Agnieszka Besiekierska, dr Joanna Mazur, dr hab. Arwid Mednis, Jarosław Mojsiejuk, Wiesław Paluszyński, Artur Piechocki, dr Tomasz Kulisiewicz

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I ŚRODOWISKO

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

Numer 3/2022

Od Redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I TECHNOLOGIA

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

Numer 2/2022

Od redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I POLEMIKA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

Numer 1/2022

Od Redakcji

INFORMATYKA NA WOJNIE

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I POLEMIKA

UWAGI NA MARGINESIE…

TYM NIEMNIEJ…

Z UKOSA