„Domena” to nowe czasopismo problemowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zapraszamy do zapisu na prenumeratę cyfrową!

„Domena”

4/2022

Od redakcji

 

TEMAT NUMERU

  • Prawo nie zastąpi zdrowego rozsądku – dr Agnieszka Besiekierska, dr Joanna Mazur, dr hab. Arwid Mednis, Jarosław Mojsiejuk, Wiesław Paluszyński, Artur Piechocki, dr Tomasz Kulisiewicz

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I ŚRODOWISKO

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

3/2022

Od redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

2/2022

Od Redakcji

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I WYDARZENIA

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I POLEMIKA

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE

INFORMATYKA I REGULACJE

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I HISTORIA

TYM NIEMNIEJ…

UWAGI NA MARGINESIE…

Z UKOSA

1/2022

Od Redakcji

INFORMATYKA NA WOJNIE

TEMAT NUMERU

INFORMATYKA I ANTROPOSFERA

INFORMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO

INFORMATYKA SZKOLNA

INFORMATYKA I KOMPETENCJE

INFORMATYKA I POLEMIKA

UWAGI NA MARGINESIE…

TYM NIEMNIEJ…

Z UKOSA