Strona głównaHistoria PTI

Historia PTI

Wystawa na 40-lecie PTI

Najważniejsze wydarzenia z 40-letniej historii Polskiego Towarzystwa Informatycznego zostały zebrane przez jego członków na planszach eWystawy.

Kalendarium PTI

W niemal 40-letniej historii PTI wiele się wydarzyło. Zachęcamy do zajrzenia do kalendarium dokumentującego najistotniejsze minione wydarzenia.

Lista członków-założycieli PTI

23 maja 1981 r. odbył się Zjazd Założycielski PTI, w którym uczestniczyły 143 osoby tworzące stowarzyszenie.

Odznaczenia i wyróżnienia

Polskie Towarzystwo Informatyczne nagradza osoby szczególnie zasłużone dla branży odznaczeniami i wyróżnieniami okolicznościowymi. Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów poszczególnych wyróżnień.

Opracowania dotyczące historii PTI