Certyfikacja ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence) = Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych; ICDL (International Computing Driving Licence) = Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Certyfikacja ICDL Insights  

Moduły ICDL Insights łączą nowoczesny e-learning z krótkim testem certyfikacyjnym. (Już wkrótce)

Uchwalenie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) było pierwszym krokiem modernizacji systemu kwalifikacji w Polsce. Określono standardy, zasady i wymogi dla wszystkich kwalifikacji włączanych do ZSK.

CUK-pp
Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-PP) to kwalifikacja rynkowa systemu ZSK, która świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest pierwszą w Polsce instytucją certyfikującą dla kwalifikacji rynkowych ZSK z obszaru cyberbezpieczeństwa na trzech poziomach:

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert

Certyfikat EUCIP

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) = Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka.

EUCIP pozwala na formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności, międzynarodowym certyfikatem na licencji CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych).

Cyfrowe poświadczenia – mikropoświadczenia

PTI jako wydawca w oparciu o system Odznaka+ wydaje cyfrowe poświadczania kwalifikacji, pojedynczych efektów uczenia się i ich zestawów m.in. dla kwalifkacji rynkowych ZSK.  System Odznaka+ umożliwia wydawanie, etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń w formie standardu Open Badges.

Certyfikacja w ramach Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (KS2C).

Jednym z zadań KS2C jest stworzenie warunków pozwalających profesjonalistom uzyskać formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Obecnie trzy kwalifikacje rynkowe ZSK z obszaru cyberbezpieczeństwa stanowią kwalifikacje bazowe dla Systemu KS2C.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert