Strona głównaAktualnościŻegnamy Krzysztofa Markiewicza

Żegnamy Krzysztofa Markiewicza

-

Z wielkim smutkiem przekazujmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Markiewicza – członka Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odznaczonego brązową odznaką PTI. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem zarządu sekcji ,,eZdrowie-życie bez barier”.

W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (PW)- specjalność Technologia Elektronowa (w tym optyka elektronowa i przetwarzanie obrazów). Na Politechnice odbył też studia doktoranckie (zakończone zdanymi egzaminami). Miał otwarty przewód doktorski nt. kaskadowych analizatorów energii elektronów, ale zaniechał obrony na początku lat 90-tych z powodów zdrowotnych.

Był działaczem społecznym. Pracował na rzecz organizacji pozarządowych pełniąc różne funkcje w ich zarządach.  Zaczynał w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem, potem był w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wiceprzewodniczącym i przewodniczącym zarządu. Ostatnio działał w Polskim Stowarzyszeniu Polio+. Był także członkiem Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1991-1994).

W latach 1978-1995 pracował na Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Przetwarzania Obrazu Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki (d. Technologii Elektronowej) jako asystent, potem jako wykładowca. Zajmował się wtedy dydaktyką i pracami badawczymi, w tym m.in. dot. podstaw użytkowania komputerów dla studentów i miał udział w opracowaniu systemów komputerowego wspomagania projektowania układów elektronooptycznych.

Pracował także m.in jako webmaster (w firmie  „Polska online”), inżynier i administrator systemów oraz tłumacz (w ProVision Sp. z o.o., potem APP ProVision). W Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo był administratorem serwera,  koordynatorem i webmasterem serwisu WWW.

W 2003 roku Krzysztof Markiewicz otrzymał nagrodę z rąk prezesa Microsoftu Billa Gatesa za stworzenie pierwszego w Polsce portalu internetowego dla środowiska osób z niepełnosprawnościami IdN (Internet dla niepełnosprawnych): www.idn.org.pl.

Posiadał szereg umiejętności informatycznych i zajmował się m.in. programowaniem (Basic, Algol, FORTRAN) systemów optyki elektronowej, administrowaniem MS  Windows NT/2000, MS Exchange 5.0/2000, Linux, webmasteringiem, znał doskonale AutoCad, TeX i in.

W 1991 był uczestnikiem programu Fullbrighta „Rights of People with Disabilities”,  wybrany przez USIA (United States Information Agency) do grupy 14 uczestników z różnych kontynentów.

Dzięki doskonałej znajomości języka angielskiego przetłumaczył wiele materiałów technicznych z zakresu elektroniki i informatyki oraz rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Jako 4-letnie dziecko został sparaliżowany w wyniku choroby Heinego-Medina (polio). W następstwie pozostał mu trwały niedowład obu nóg. Ostatnie lata życia, z uwagi na brak możliwości samodzielnej obsługi, spędził w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie, przy ul. Mehoffera.

Wszystkich, którzy chcieliby uzupełnić wspomnienie o nim, zapraszam do kontaktu: zbikowska1505@gmail.com.

Małgorzata Żbikowska

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów