Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja, która zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Działamy na rzecz naszego środowiska, a także otoczenia społecznego i gospodarczego. W ramach działalności statutowej Polskie Towarzystwo Informatyczne wypowiada się w  imieniu skupionego wokół niego środowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją, jest konsultowane w procesach legislacyjnych, prowadzi działalność certyfikacyjną oraz rzeczoznawczą. Organizujemy także szereg konferencji, spotkań i warsztatów tematycznych, mających na celu podnoszenie kompetencji oraz integrację specjalistów IT.  Działamy również na rzecz zwiększenia ogólnych umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Skutecznie promujemy Polskę poprzez pokazywanie światowych sukcesów naszych informatyków oraz wyjątkowych produktów technologii cyfrowej tworzonych w naszym kraju. Działamy na terenie całego kraju – poprzez sieć 14 oddziałów regionalnych (https://portal.pti.org.pl/organizacja/oddzialy/)
Dołącz do nas!

konferencje

Organizujemy między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Informacje o tych wydarzeniach można znaleźć na podstronie https://portal.pti.org.pl/dzialania/konferencje-i-seminaria/

integracja

PTI spaja środowisko polskich informatyków – poprzez wspólne działania, organizację imprez integracyjno-edukacyjnych, współpracę z innymi organizacjami z branży oraz działalność sekcji, które skupiają entuzjastów rozmaitych zagadnień. O imprezach integracyjno-edukacyjnych można przeczytać na podstronie https://portal.pti.org.pl/dzialania/spotkania/, a spis wszystkich funkcjonujących sekcji znajduje się na podstronie https://portal.pti.org.pl/organizacja/sekcje/.

wizerunek

Zależy nam na pozytywnym wizerunku polskich specjalistów IT – dlatego wspólnie z MSZ realizujemy projekt promocji młodych polskich informatyków na świecie. Wszelkie materiały i informacje na ten temat zwiera strona https://landofitmasters.pl/.

ekspertyzy

Niezależni eksperci zrzeszeni w naszym Towarzystwie przygotowuje ekspertyzy, audyty i opinie dla instytucji publicznych oraz prywatnych. Tę ofertę znaleźć można na stronie https://ir.pti.org.pl/.

umiejetności cyfrowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego – co roku w maju organizuje obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, który został ustanowiony w 2006 r. przez ONZ. Informacje o tym wydarzeniu można śledzić na stronie https://portal.pti.org.pl/sdsi. Towarzystwo prowadzi także certyfikację ogólnych umiejętności komputerowych na podstawie norm ECDL (European Computer Driving Licence). Witryna Polskiego Biura ECDL znajduje się pod adresem https://ecdl.pl.