Strona głównaSpołecznośćDlaczego warto dołączyć

Dlaczego warto do nas dołączyć ?

 
 
Dlaczego zdecydowałem się na wstąpienie do PTI?
 

Prezes PTI Włodzimierz Marciński Co mną powodowało? Bez wątpienia pamięć o profesorze Turskim. Poczucie jedności z moim środowiskiem zawodowym. Chęć działania na jego rzecz i wykorzystanie w tym moich doświadczeń oraz kontaktów. Sympatia, żeby nie powiedzieć miłość, do profesji informatycznej. Czytaj więcej

Wojciech Kiedrowski – wiceprezes ds. finansowych Postrzegam PTI jako platformę do wspólnego działania, być może jedną z wielu obecnie dostępnych jednak jest to miejsce szczególne. Tu można spotkać i poznać osobiście ludzi, którzy współtworzą polską informatykę, mają na jej rozwój istotny wpływ, są w środowisku informatyków autorytetami Czytaj więcej
Janusz Dorożyński – wiceprezes do spraw organizacji, strategii i rozwoju Polskie Towarzystwo Informatyczne – warte było i jest dołączenia. Dołączenia do grupy. Grupa to większe niż dla jednostki możliwości i szersze pole działania, zwłaszcza do osób młodych. Zwłaszcza dla niespokojnych duchem, bardzo aktywnych, nawet jeśli by to nazwać pasją. Pasją uczestnika społeczności, specjalności, zawodu zmieniającego na naszych oczach cywilizację ludzi. Czytaj więcej
Jerzy S. Nowak – członek zarządu Mam okazję przebywać w gronie ludzi prezentujących prawie wszystkie aspekty informatyki, nie ma sztywnej atmosfery uczelnianej, celebry itp. – możesz w Towarzystwie robić wszystko, pod warunkiem, że nie chcesz pieniędzy z Zarządu Głównego. Czytaj więcej  
Grzegorz Szyjewski – członek zarządu Doświadczenia praktyczne są warte więcej, niż godziny szkoleń czy wykładów teoretycznych. Dzięki PTI mogłem zweryfikować wiedzę nabytą podczas studiów, poprzez rzeczywiste działania. Teraz wiem, że była to dobra decyzja. Możliwość zwracania się do moich wykładowców per kolego/koleżanko (w PTI jesteśmy na „ty”), było dodatkową nagrodą, za przystąpienie do Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Czytaj więcej