Adam Szabuniewicz

– członek Zarządu

Absolwent Politechniki Białostockiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie „elektronika i telekomunikacja” o specjalności „optoelektronika”. W 2003 r. rozpoczął karierę zawodową w firmach komercyjnych związanych z telekomunikacją, jako inżynier w zakresie wsparcia technicznego i szkoleń dla pracowników. Jednocześnie w 2004 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej w dyscyplinie „elektronika”.

Przez wiele lat ściśle związany z szeroko pojętą edukacją w zakresie informatyki użytkowej. W paru firmach komercyjnych odpowiadał za rozwój lub budowę działów szkoleniowych. Rozwój zawodowy związał z zarządzaniem projektami – przez wiele lat piastował stanowisko menagera projektów w kolejnych firmach komercyjnych, w których był zatrudniony. Brał udział także w zakończonych sukcesem projektach związanych z informatyzacją województwa podlaskiego. Ostatnio bardzo zaangażowany w rozwój usług związanych z e-Zdrowiem i e‑Administracją w całej Polsce. Obecnie związany z jedną z największych firm informatycznych w Polsce, gdzie odpowiada za zarządzanie sprzedażą do sektora publicznego.

Od 2009 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, od 2015 r. – Koordynatorem Regionalnym ECDL w regionie podlaskim.