Marian Bubak

- Wiceprezes ds. nauki

Członek PTI od 1998, promotor 16  prac magisterskich zgłoszonych na Konkurs PTI, w tym 6  nagrodzonych. Od kwietnia 2017 do marca 2023 Prezes Oddziału Małopolskiego PTI, obecnie członek Zarządu OM PTI, delegat na XII, XIII i XIV Zjazdy PTI, od czerwca 2017 członek Rady Naukowej PTI (http://pti.krakow.pl/czlonkowie-oddzialu-malopolskiego/).

Tytuł mgr inż. z fizyki technicznej i doktorat w dziedzinie informatyki uzyskał w AGH w Krakowie; promotor obu: prof. Jacek Mościński. Zainteresowania badawcze obejmują obliczenia równoległe i rozproszone, symulacje dużej skali, środowiska rozwiązywania problemów i obliczenia kwantowe; jest autorem ok 250 artykułów z tych dziedzin, współredagował szereg książek. Członek komitetów redakcyjnych FGCS, Bio-Algorithms and Med-Systems oraz Computer Science Journal, a także przewodniczący/organizator ok 25 międzynarodowych konferencji (m.in. ICCS w 2004 i 2008).

Do września 2021 adiunkt w Instytucie Informatyki AGH, obecnie współpracuje z II prowadząc wykłady z algorytmów równoległych, informatyki kwantowej i seminarium informatyki kwantowej KQIS (https://www.informatyka.agh.edu.pl/en/kqi-seminars/). W l. 2000-2004 dziekan i organizator Wydziału Informatyki WSZiB w Krakowie, zaś w l. 2006-2016 Professor of Distributed Systems Engineering w Informatics Institute, University of Amsterdam. Od kwietnia 1997 pracownik ACK Cyfronet AGH, obecnie kieruje Laboratorium Metod Informacyjnych w Medycynie, pełnił kluczowe funkcje w ok 20 projektach finansowanych przez Komisję Europejska (https://www.dice.cyfronet.pl/).

Od 1.10.2019 jest dyrektorem ds. naukowych Sano Centre for Computational Medicine w Krakowie (https://sano.science/ ).

Członek ZHP od 1959, harcmistrz (1974), m.in. drużynowy, szczepowy, hufcowy, członek Komendy Chorągwi Krakowskiej i przewodniczący jej Rady.