Widget not in any sidebars

Polska informatyka – wizje i trudne początki

Tom I (pod red. Mariana Nogi i Jerzego S. Nowaka)  złożony jest z monograficznych opracowań relacjonujących dzieje zakładów przemysłowych i instytucji (IMM, Elwro, Mera-Błonie), rozwój systemów komputerowych (Odra-1103, Odra-1300, Riad, K-202) oraz wybrane rozwiązania przemysłowe (hutnictwo, przemysł lotniczy). Po raz pierwszy w kraju czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z opisem systemu bazy danych RODAN. Seria „Polska informatyka” została przygotowana przez Sekcję Historyczną PTI.
Rozdziały z I tomu dostępne są na stronie Sekcji: