Edumixer 2020: Po raz czwarty o współpracy edukacji i biznesu

Zapraszamy do udziału w konferencji Wyzwania 2020 dla sektorów IT, Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa – EduMixer 2020.

1 grudnia zastanowimy się, m.in. czy esportowiec i gamer to zawody przyszłości i czy nowe kierunki w szkołach branżowych odpowiedzą na potrzeby sektora IT?

2 grudnia zajmiemy się m.in. wpływem zmian w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz w nowym Prawie Komunikacji Elektronicznej (PKE) na potrzeby kompetencyjne w sektorze a także znaczeniem dla branży certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności specjalistów. Będziemy nie tylko dyskutowali o kompetencjach pożądanych przez rynek w szybko zmieniającym się świecie, ale także poszukamy korzyści dla wszystkich interesariuszy. A co najważniejsze, zaproponujemy zakres współpracy edukacji z biznesem i przedstawimy wypracowane konkretne rozwiązania.

Podczas warsztatów 3 grudnia skupimy się na wpływie na potrzeby kompetencyjne w sektorze technologii 5G i zagrożeniach płynących z Internetu Rzeczy. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania kompetencyjne wynikną z rozwoju tych technologii.

Spotkamy się online w dniach 1-3 grudnia. Więcej informacji już niedługo.