Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konferencji

XIII konferencja Bezpieczeństwo w Internecie
„Globalne gry. Global Games”

10-11 czerwca 2021

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI lub Organizator), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl

2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu zapisu na Konferencję oraz zapewnienia poprawnej obsługi Konferencji.

3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zgoda na ich przetwarzanie udzielona poprzez zapisanie się na Konferencję przy pomocy formularza rejestracyjnego. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5. Odbiorcami danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być Organizator, pracownicy Organizatora oraz podmioty wspierające organizację Konferencji od strony logistycznej i technicznej, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozliczenia Konferencji jednakże nie dłużej niż 1 rok.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Konferencji.

8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Uczestnicy konferencji mają prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, Uczestnikom Konferencji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.