Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki rozstrzygnięty

W tegorocznej, już XXXVII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki (https://kpm.pti.org.pl/), oceniano 39 prac wykonanych w roku akademickim 2019/2020 w 12. krajowych wyższych uczelniach.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. ucz. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ucz. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący), prof. ucz. dr hab. Jakub Swacha oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz),  uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, wyłoniła tegorocznych laureatów konkursu.

Pierwszą nagrodę otrzymał:

mgr inż. Dawid Tomasiewicz
za pracę pt. Analysis of D’Wave 2000Q Applicability for Job Scheduling Problems
wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz).

Drugą nagrodę zdobył:
mgr inż. Arkadiusz Ziobrowski
za pracę pt. Pomiar jakości kodu w Javie z wykorzystaniem drzewa składni abstrakcyjnej
wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Informatyki Stosowanej; promotor: prof. uczelni, dr hab. inż. Lech Madeyski).

Trzecią nagrodę otrzymał:
mgr Marek Sokołowski
za pracę pt. Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes
wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr Michał Pilipczuk).

Trzy równorzędne wyróżnienia  otrzymali:

mgr Krzysztof Kleiner
za pracę pt. Equivalences between triangle and range query problems
wykonaną w Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki Analitycznej; promotor: dr Lech Duraj),

mgr Aleksander Łukasiewicz
za pracę pt. Intermediate complexity problems – new upper and lower bounds
wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Przemysław Uznański),

mgr inż. Marcin Majewski
za pracę pt. Dynamic resource allocation algorithms for cloud functions
wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski).

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Nagrody mają charakter finansowy, fundatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Konkurs został zorganizowany przez Dolnośląski Oddział PTI. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Oddziału: http://pti.wroc.pl/html/aktualnosci.php?pokaz=582.