Nowe wydanie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Biuletyn PTI przeszedł pełną metamorfozę i zmierza w stronę pisma problemowego. Nową koncepcję publikacji wspiera nowoczesny projekt graficzny i inny, wyłącznie elektroniczny, sposób dystrybucji. Liczymy, że – dzięki zainteresowaniu i wsparciu członków PTI – Biuletyn stanie się kanałem transmisji istotnych dla naszego środowiska tematów także poza kręgi profesjonalistów IT. Różnorodna tematyka tego numeru ma jedną dominantę – kompetencje, zaprezentowane w  różnym ujęciu: formalnym,  strukturalnym, prognoz.

Zapraszamy do lektury!
portal.pti.org.pl/zasoby/biuletyn-pti