[do_widget id=bcn_widget-3]

O nas

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie https://portal.pti.org.pl/o-nas/kim-jestesmy/

Cele działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego to:

  • wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej w zakresie informatyki oraz metod jej wykorzystania;
  • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków;
  • ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;
  • popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;
  • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Informatyczne współpracuje z szeregiem organizacji i stowarzyszeń branżowych o zasięgu krajowym, europejskim i ogólnoświatowym. Włącza się również w działania instytucji rządowych, samorządowych oraz ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi. Więcej informacji na temat współpracy można znaleźć na stronie https://portal.pti.org.pl/o-nas/z-kim-wspolpracujemy/

Zarząd Główny PTI może tworzyć i rozwiązywać sekcje tematyczne oraz komisje do prowadzenia działalności naukowo-technicznej i organizacyjnej. Sekcje zrzeszają specjalistów z danego obszaru IT, którzy wymieniają się wiedzą, wspólnie podejmują działania ważne dla ich społeczności, organizują spotkania, konferencje oraz przede wszystkim integrują środowisko specjalistów z danej dziedziny informatyki. Więcej informacji na temat sekcji można znaleźć na stronie: https://portal.pti.org.pl/o-nas/sekcje-tematyczne/

W ramach PTI funkcjonuje szereg tematycznych list dyskusyjnych oraz forów, które służą wymianie poglądów. Więcej informacji na temat list można znaleźć na stronie: https://lista.pti.org.pl/sympa/home

Informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, są na bieżąco propagowane w różnych kanałach medialnych. Szczegółowe wykaz publikacji jest dostępny na stronie: https://portal.pti.org.pl/o-nas/o-nas-w-mediach/