podstawowe informacje

Sekcja Historyczna PTI powstała 5 sierpnia 2010 r.

Cele działalności
Celem Sekcji jest tworzenie warunków współpracy dla swoich członków, w celu wymiany doświadczeń i informacji sprzyjającej zachowaniu wiedzy i efektów działań informatyki polskiej w minionych latach.

Formy działalności

  • Konferencje własne
  • Konferencje pod patronatem sekcji
  • Certyfikaty
  • Opinie

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Historii Informatyki

Zarząd

  • Jerzy S. Nowak – przewodniczący
  • Agnieszka Boboli – sekretarz

Kontakt i kanały komunikacji

Strona internetowa Sekcji
www.historiainformatyki.pl

Kontakt do członków Sekcji
Jerzy S. Nowak – email: info@historiainformatyki.pl

INFORMACJE Z sekcji historycznej

Historia polskiej informatyki po angielsku

Nakładem prestiżowego naukowego wydawnictwa Springer ukazała się książka „Histories of Computing in Eastern Europe”. Jest to pokłosie panelu historycznego odbytego na 24-tym Kongresie International Federation for Information Processing (IFIP) we wrześniu 2018 r. w Poznaniu. Obecny na...

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny w spotkaniu wzięli niemal wszyscy przedstawiciele sekcji. Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności...

Spotkanie sekcji tematycznych PTI

Prezes PTI Włodzimierz Marciński zaprasza przewodniczących sekcji tematycznych na spotkanie 16 marca o godz. 11 do siedziby Towarzystwa przy ul. Solec 38 w Warszawie (lok. 103). Spotkanie ma być przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń...