[do_widget id=bcn_widget-3]

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2020

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Publiczne debaty, specjalistyczne konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne oraz spotkania nieformalne wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. W zaplanowanych wydarzeniach uczestniczą zarówno osoby spoza branży, jak i informatycy – naukowcy, przedstawiciele biznesu, a także reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony 27 marca 2006 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w miejsce obchodzonego wcześniej 17 maja Światowego Dnia Telekomunikacji. Łącząc dawne określenie święta obchodzonego w tym terminie z nową nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU), postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Obie nazwy – ŚDSI i ŚDTiSI – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie, stosownie do okoliczności i aktualnej tematyki.

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny hasło obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2020 roku to:

„Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)​”

(Technologie informacyjno-komunikacyjne dla celów zrównoważonego rozwoju w 2030 roku).

Podobnie jak w latach ubiegłych, przeważająca większość imprez składających się na tegoroczne obchody ŚDSI w Polsce jest otwarta dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w imprezach, jak i ich realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, jak również rozmaite instytucje oraz stowarzyszenia. Zakres i rodzaj zaangażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe i sponsorskie, po organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI.

Warto podkreślić, że wzorem lat ubiegłych obchody będą miały formułę międzynarodową – dzięki współpracy z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacji, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Fundacją ECDL i CEPIS.

PATRONATY INSTYTUCJONALNE

PATRONATY MEDIALNE