Zapisz się do PTI

Deklaracja zapisu do PTI dostępna jest w systemie Sorga: https://pti.sorga.pl/