Widget not in any sidebars

Polska informatyka – systemy i zastosowania

Tom II (pod red. Jerzego S. Nowaka i Beaty Ostrowskiej)  zawiera szereg monograficznych artykułów relacjonujących opracowanie dużych systemów informatycznych w administracji centralnej. Redaktorzy publikacji szczególnie polecają opis powstawania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z lat 70-ych, a także materiał o Systemie Banku Krwi, działającym od 1985 r. do dziś. Seria „Polska informatyka” została przygotowana przez Sekcję Historyczną PTI.

Rozdziały z II tomu dostępne są na stronie Sekcji:
https://historiainformatyki.pl/historia/artykuly