Członkowie ZG Beata Ostrowska

Beata Ostrowska

-

Beata Ostrowska – absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich w zakresie informatyki na PŁ. Asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ (1990-2004). Zajmowała się analizą wymagań, architekturą, projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem systemów informatycznych dla biznesu i ochrony zdrowia. Posiada certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level – Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer. Koordynator, ekspert, konsultant, doradca w licznych projektach, w tym edukacyjnych; inżynier koordynator w zespole Doradcy Technicznego w projekcie e-Zdrowie; członek i przewodnicząca komisji branżowych zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”; recenzent standardów kwalifikacji zawodowych; ekspert RPO 2007-2013; rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W latach 2011-2017 wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2017-2020 członek Prezydium Zarządu PTI; członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych; członek zarządu i rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej; wiceprezes i sekretarz Klubu 500 Łódź, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Recenzent programu kształcenia w ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016), Brązowym Krzyżem Zasługi (2004), Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej (2015), Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet (2014).

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast