Strona głównaAktualnościForum Młodych Mistrzów 2023

Forum Młodych Mistrzów 2023

-

W dniach 21-22 września 2023 r. odbyło się XXIX Forum Teleinformatyki. O kilku lat jego integralną część stanowi tzw. Forum Młodych Mistrzów oraz towarzyszący mu konkurs („Ekonomiczne Aspekty Informatyzacji Państwa, Cyfrowa Modernizacja Polski”) . Studenci ostatnich lat studiów, wspierani przez swoich mentorów, zgłaszają do niego prace będące wynikiem ich zainteresowań naukowych, czasem wdrożeniowych. Jury konkursu wyróżnia spośród nich najbardziej adekwatne do kategorii nagród prace. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego objął swoim patronatem nagrodę w kategorii „Poza horyzont”. W tym roku tę nagrodę zdobył zespół z Politechniki Warszawskiej w składzie: Zofia Wrona, Piotr Witkiewicz, Mikołaj Stańczyk za pracę „Badania dotyczące praktycznych aspektów mechanizmów autonomicznych”. Praca wzbudziła zainteresowanie podejściem do systemów adaptacyjnych, co może zapewnić lepsze i bardziej elastyczne samomodyfikowanie się ich pod wpływem zmian w  otoczeniu. Opiekunem naukowych zespołu był prof. Marcin Paprzycki (Zarząd Główny PTI, Oddział Mazowiecki). 

Członkom wyróżnionego zespołu oraz jego opiekunowi serdecznie gratulujemy. 

Więcej o wszystkich nagrodach Konkursu Młodych Mistrzów na stronie Forum Teleinformatyki. 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów