Gratulacje dla Krzysztofa Szuberta, IGF 2020 w Katowicach

Krzysztof Szubert – były sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego – został doceniony za trzyletnią pracę w grupie doradczej ONZ Multistakeholder Advisory Group. Dyplom gratulacyjny wręczył Liu Zhenmin, zastępca sekretarza generalnego ONZ, podczas konferencji Internet Governance Forum (IGF) 2019 w Berlinie.

Forum IGF jest platformą dialogu dla wszystkich krajów ONZ w sprawie kształtowania przyszłości Internetu oraz sposobu jego funkcjonowania. Gromadzi kilka tysięcy uczestników z całego świata, którzy reprezentują świat polityki, biznesu, nauki oraz technologii.

Krzysztof Szubert przyczynił się walnie do tego, że przyszłoroczna, światowa konferencja IGF odbędzie się w przyszłym roku w Polsce w Katowicach, co jest uznaniem aktywności naszego kraju w tym gremium. Będzie to pierwsze od 10 lat forum IGF organizowane w Europie Środkowo-Wschodniej.

Serdecznie gratulujemy znakomitych efektów pracy i wyróżnienia na arenie międzynarodowej!