70-lecie Komunikat Sekcji Terminologicznej nt. poprawnej pisowni nazw odznaczeń PTI

Komunikat Sekcji Terminologicznej nt. poprawnej pisowni nazw odznaczeń PTI

-

Komunikat Sekcji Terminologicznej PTI
Nr 1/2019 z 20 lutego 2019
w sprawie poprawnej pisowni nazw odznaczeń nadawanych przez PTI

 

W związku z licznymi pytaniami i rozbieżnymi opiniami dotyczącymi poprawności pisowni nazw odznaczeń honorowych, przyznawanych osobom zasłużonym dla rozwoju informatyki, Sekcja Terminologiczna PTI (ST-PTI) dopuszcza stosowanie następującej pisowni, jako zgodnej z kanonami ortografii:
W odniesieniu do medalu:

1. Medal 70-lecia Polskiej Informatyki,
2. „Medal 70-lecia polskiej informatyki”;

w odniesieniu do statuetki:

3. Statuetka 70-lecia Polskiej Informatyki,
4. „Statuetka 70-lecia polskiej informatyki”.

Jednocześnie informuje się, że alternatywna nazwa medalu, występująca w regulaminie jego kapituły:
5. Medal 70-lecia Informatyki Polskiej,
zachowuje nie tylko poprawność ortograficzną ale jest najlepiej sformułowana stylistycznie. Nie prowadzi też do konfuzji nazw z innymi istniejącymi odznaczeniami. Tam gdzie nie niesie to dodatkowych kosztów, zaleca się stosowanie właśnie tej nazwy.

 

Przewodniczący Sekcji Terminologicznej PTI
Andrzej Dyżewski

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast