Konkurs na nowe logo – dodatkowy etap wyboru

Ze względu na niewyłonienie w głównym etapie konkursu najlepszego projektu graficznego, Organizator korzystając z prawa do wprowadzania zmian w Regulaminie (§ 8. pkt. 7) postanawia uruchomić dodatkowy etap wyboru zgłoszonych prac z terminem zakończenia 15 czerwca br.