Aktualności List Premiera do uczestników konferencji "Polska w technosferze przyszłości"

List Premiera do uczestników konferencji „Polska w technosferze przyszłości”

-

Warszawa, 25 maja 2021 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

 

Szanowni Państwo,

świat, gospodarka, i społeczeństwa zmieniają się na naszych oczach. To, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wydawało się być abstrakcją, teraz staje się faktem. Coraz większe znaczenie mają umiejętności funkcjonowania w systemie cyfrowym, różnego rodzaju sieci i platformy i co najważniejsze – dynamika wynalazków i zdolność do ich wdrażania. Cieszę się więc, że spotykają się dziś Państwo, by w eksperckim gronie rozmawiać o roli Polski w technosferze przyszłości. Dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie. Wszystkim Zgromadzonym przekazuję wyrazy szacunku oraz zapewnienia o mojej pamięci.

Informatyka w Polsce ma piękne i długie tradycje. Mamy tysiące utalentowanych naukowców i ekspertów, o ogromnym potencjale intelektualnym. Jestem przekonany, że ten szczególny gen innowacyjności, który posiadają Polacy, możemy wykorzystać do budowania nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, opartej o technologie cyfrowe. To jedno z najważniejszy wyzwań, jakie stoi przed nami w najbliższych latach. Wiem, że przy dobrej współpracy wielu stron znajdziemy nowe ścieżki rozwoju i wypracujemy skuteczne rozwiązania, by wyzwolić i wykorzystać talenty naszych rodaków w budowaniu społeczeństwa przyszłości.

Szanowni Państwo,

pragnę podziękować organizatorowi dzisiejszej konferencji – Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu – za koordynację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Ta ważna inicjatywa jest płaszczyzną do zacieśniania współpracy i cennej wymiany doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu i nauki oraz administracji państwowej. Wszystkim Państwu zgromadzonym na odbywającej się w formule zdalnej konferencji składam życzenia niesłabnącej energii do realizacji kolejnych, nowatorskich zamierzeń oraz przekazuję wyrazy uznania.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mateusz Morawiecki

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast