Strona głównaAktualnościMiędzynarodowa konferencja FedCSIS w tym roku w Warszawie

Międzynarodowa konferencja FedCSIS w tym roku w Warszawie

-

Najnowsze badania i aplikacje w zakresie sztucznej inteligencji, systemów IT, sieci komputerowych oraz inżynierii oprogramowania – we wrześniu rusza kolejna edycja dużej, międzynarodowej konferencji informatycznej, którą współorganizujemy. 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS 2023) odbędzie się w dniach 17-20 września 2023 na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale WEITI (ul. Nowowiejska 15/19). Za przygotowanie wydarzenia odpowiada odpowiada Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Oddział IEEE Computer Society, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badań Systemowych PAN.

Na tegoroczną edycję nadesłano 354 zgłoszenia, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tej chwili rozpoczęty został proces recenzji zgłoszonych prac. W procesie recenzji bierze udział ponad 600 naukowców z całego świata. Oczekuje się, że decyzje zostaną podjęte do 11 lipca 2023. Biorąc pod uwagę liczbę nadesłanych tekstów, możliwa będzie realizacja wcześniejszych założeń, że jako „regular full” przyjętych  zostanie około 19 procent nadesłanych tekstów, a jako „regular short” kolejne 21 procent. Teksty te, po prezentacji na konferencji ukażą się jako tom serii wydawniczej PTI (Annals of Computer Science and  Information Systems) oraz zostaną przesłane do włączenia do IEEE Digital Library.

Konferencja składa się z 5 ścieżek tematycznych poświęconych: (1) sztucznej inteligencji, (2) systemom informatycznym i ich zastosowaniom, (3) sieciom komputerowym i ich bezpieczeństwu, (4)  informatyce w zarządzaniu, oraz (5) inżynierii oprogramowania. Ponadto organizowana jest specjalna ścieżka dla doktorantów i młodych pracowników nauki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony wydarzenia: https://fedcsis.org/

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów