Strona głównaAktualnościNagrody w konkursie prac inżynierskich wręczone!

Nagrody w konkursie prac inżynierskich wręczone!

-

Wczoraj, 12 października mieliśmy okazję spotkać się z najlepszymi młodymi inżynierami IT – laureatami Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki. To niezmiernie istotna inicjatywa, bo dyplom inżyniera jest dowodem zdobycia umiejętności praktycznych, tak cenionych na rynku pracy – podkreślił Prezes PTI Wiesław Paluszyński.

Uroczysty finał konkursu odbył się w NASK, który wpierał nas w organizacji w roli partnera. Laureatów przywitali: Prezes PTI Wiesław Paluszyński i Dyrektor NASK Wojciech Pawlak. Krótkie przemówienia wygłosiły także przedstawicielki dwóch kolejnych partnerów tej inicjatywy: Martyna Różycka, Prezes Fundacji Cyfrowa Przyszłość oraz Beata Ostrowska, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Jak wyglądała III edycja konkursu? Krótkie podsumowanie przedstawił  Bartłomiej Śnieżyński, szefujący jury. Na konkurs wpłynęło 106 prac z 21 różnych uczelni; w ich ocenę zaangażowanych było 101 recenzentów – naukowców i ekspertów z całej Polski. Każda praca podlegała dwóm niezależnym recenzjom. Oceniano m.in. umiejętność analizy problemu, uzasadnienie wybranych rozwiązań oraz  innowacyjność podejścia i możliwości wdrożenia. Tematyka prac była bardzo różnorodna – od aplikacji webowych i mobilnych po wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i blockchain – podkreślił Bartłomiej Śnieżyński.

Pierwsze miejsce jury przyznało autorom pracy „Narzędzia wspierające uruchamianie modeli obliczeniowych z dziedziny medycyny in­silico”, zrealizowanej na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Na drugim stopniu podium uplasował się zespół z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej z pracą „RNAPDBEE 3.0: Webserwer do analizy struktur 3D RNA”. Trzecie miejsce przyznano autorom pracy „Explorations in practical aspects of autonomic computing”, obronionej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jury nagrodziło też 4 kolejne prace równorzędnymi wyróżnieniami (pełna lista laureatów dostępna jest na naszej stronie, we wcześniejszym wpisie).

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na prezentację pracy, która została najwyżej oceniona. Karol Zając, Piotr Kica, Adam Nowak i Krzysztof Gądek opowiedzieli w jaki sposób rozwinęli aplikację służącą symulacjom medycznym, stworzoną przez Cyfronet (Model Execution Environment). Praca była realizowana w ramach projektu In Silico World, we współpracy z krakowskim Centrum Sano. Główny cel nagrodzonego projektu zakładał zwiększenie wydajności aplikacji  – szybszy i bezpieczniejszy dostęp do danych oraz wprowadzenie możliwości obliczeń równoległych dla BigData. Dużym wyzwaniem było połączenie rozmaitych systemów, z których niektóre były ultranowoczene, a inne miały charakter legacy. To sytuacja często spotykana w warunkach wdrożeniowych – uznali zgodnie autorzy projektu.

Młodzi adepci inżynierii IT mieli  okazję do wysłuchania także dwóch bardzo ciekawych prezentacji, przygotowanych przez ekspertów NASK. Pierwsza z nich – autorstwa Autora Lasoty i Krzysztofa Chomutowskiego – dotyczyła znaczenia właściwej komunikacji w toku realizacji projektów informatycznych. Okazuje się, że terminy takie jak „klasa”, „metoda” czy „test” mogą znaczyć coś zupełnie innego dla zleceniodawcy i dla zespołu programistów, którzy mają zadanie zrealizować.

Druga prezentacja pokazywała fascynujące możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Prelegenci – Konrad Ciecierski i Mateusz Koryciński – omówili m.in. wykorzystanie AI do analizy aktywności neuronalnej podczas operacji neurochirurgicznych. Wyniki uzyskane przez sztuczną inteligencję pozwalają zidentyfikować kluczowe regiony funkcjonalne i drogi nerwowe, ułatwiając tym samym chirurgom precyzyjne operowanie i unikanie uszkodzeń, które mogłyby wywołać niepełnosprawność ruchową, intelektualną lub zaburzenia nastroju u pacjenta. Jest to o tyle istotne, że zmieniona chorobowo tkanka mózgu często nie różni się wyglądem od zdrowej. Bardzo trudno więc usunąć całą zmianę i nie uszkodzić przy tym okalających obszarów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projektach omawianych podczas spotkania – zapraszamy do obejrzenia nagrania z uroczystości, które jest dostępne na naszym kanale na YouTube’ie: https://www.youtube.com/watch?v=D1OoiMM0KIg

 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów