Strona głównaAktualnościNasza aktywność w XIII kadencji

Nasza aktywność w XIII kadencji

-

Koleżanki i Koledzy,

Upłynęła XIII kadencja Zarządu Głównego PTI. Posumowaliśmy ją rutynowym sprawozdaniem. Ale kadencja to splot działań, a przede wszystkim aktywność naszego środowiska, jesteśmy jej udziałowcami. Klimat współpracy jest najlepszym spoiwem naszego Towarzystwa. Oddają go, tworzone na bieżąco, opisy wydarzeń zamieszczane na naszych stronach internetowych. Aby zachować je na dłużej w naszej pamięci, poprosiliśmy o zebranie ich w jednej publikacji. Niech stanowi ona przypomnienie naszych spotkań, rozmów, wydarzeń oraz osiągnięć, w które kadencja obfitowała.

Jestem głęboko przekonany, że atmosfera wzajemnej współpracy, zrozumienia oraz życzliwości – niezbędna w działalności społecznej – będzie nam trwale towarzyszyła.

Włodzimierz Marciński

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów