Aktualności Nowy statut PTI przyjęty przez KRS

Nowy statut PTI przyjęty przez KRS

-

Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego, który odbył się 11 września 2021 r. delegaci przyjęli bardzo ważne zmiany w statucie naszego stowarzyszenia. Dokumenty zjazdowe – w tym nowy statut i wykaz wszystkich podjętych zmian – zostały złożone do Krajowego Rejestru Sądowego na początku tego roku. Sąd przyjął zmiany w statucie i dokonał wpisu zmieniającego 1 kwietnia. Mamy więc już pełnoprawny dokument, regulujący zasady naszego działania!

Treść nowego statutu dostępna jest pod linkiem: https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Statut-PTI-2021-2022.pdf

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast