Aktualności Oddział Białostocki PTI

Oddział Białostocki PTI

-

W dniu 23 października 2019 r. odbyło się w Białymstoku pierwsze Walne Zebranie oddziału Białostockiego. Oddział ten został powołany uchwałą Zarządu Głównego
nr 073e/XIII/19 z dnia 6 października. 

Na prezesa oddziału został wybrany jednogłośnie kol. Zenon Sosnowski. W skład zarządu oddziału weszli: kol. Robert Milewski (wiceprezes), kol. Wiesław Półjanowicz (skarbnik), oraz członkowie zarządu oddziału: kol. Dorota Jankowska,
kol. Artur Korniłowicz oraz kol. Kamil Szestowicki. W trakcie zebrania odbyła się intensywna i ciekawa dyskusja programowa dotycząca planowanych kierunków działalności.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast