Strona głównaAktualnościPodpisanie umowy o współpracy z UKSW oraz wręczenie Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki

Podpisanie umowy o współpracy z UKSW oraz wręczenie Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki

-

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainaugurował 5 grudnia działanie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. W trakcie uroczystości zostały podpisane umowy o współpracy pomiędzy uczelnią a PTI i KIGEiT-em.

Spotkanie otworzył Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Podkreślił, że nowo otwarty ośrodek – mieszczący 50 wysokospecjalistycznych laboratoriów – pozwoli korzystać z najnowszych rozwiązań cyfrowych studentom i pracownikom uczelni. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu uczelni, finansowaniu ze środków programu regionalnego oraz współpracy z organizacjami i firmami IT.

Jako kolejny głos zabrał Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW prof. Marek Niezgódka. Stwierdził, że rewolucja cyfrowa zmieniająca paradygmaty nauki wymaga stworzenia nowej strategii. Już w tej chwili każda właściwie dyscyplina naukowa korzysta z metod cyfrowych. Potęguje się tendencja do przenikania specjalizacji i za tym – konieczność podejścia multidyscyplinarnego. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii stworzy pole do współdziałania i umożliwi rozwinięcie prac badawczych w ramach UKSW.

Po inauguracji uroczystości nastąpiło podpisanie umów pomiędzy UKSW a Polskim Towarzystwem Informatycznym. W swoim wystąpieniu Prezes PTI Włodzimierz Marciński podkreślił, że zmiany cywilizacyjne, przed którymi stoimy wymagają stałego podnoszenia umiejętności cyfrowych. Polska ma tradycję informatyczną i kapitał intelektualny wystarczający, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nawiązując do tych dokonań Prezes Włodzimierz Marciński, wspólnie z rektorem Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, wręczył kolejne Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki: prof. Markowi Niezgódce, prof. Grażynie Szpor oraz Pani Minister Iwonie Wendel. Przypomnijmy, że wyróżnienia te przyznawane są z okazji jubileuszu przez Zarząd Główny PTI osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej informatyki.

Po podpisaniu umowy z KIGEiT i krótkim przemówieniu Prezesa Stefana Kamińskiego zaplanowano serię wystąpień organizacji i firm, które zaangażowały się we współpracę z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Prezentacje wygłosili m.in. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński, Piotr Popik z Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Ryszard Bednarz z firmy iGRID, Jan Raczyński z Rebells Valley i Jacek Aleksandrowicz z Polski Przedsiębiorczej.

W spotkaniu z ramienia PTI uczestniczyli także wiceprezesi Marek Hołyński i Janusz Kacprzyk, członek honorowy PTI prof. Jan Madey, DIR Tomasz Szatkowski i OK ECDL Jacek Pulwarski.

« z 8 »

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów