Pomóżmy szkołom w wyborze sprzętu IT

W związku z wprowadzonym z powodu epidemii zdalnym nauczaniem rząd zdecydował o dofinansowaniu sprzętu IT dla szkół. Minister Marek Zagórski deklaruje, że sprzęt może być użyczany uczniom i nauczycielom, a  kiedy lekcje wrócą do szkół – będzie dalej wykorzystywany na miejscu.

Nabór wniosków rusza 1 kwietnia; samorządy mogą występować o te środki w ramach uproszczonej procedury. Do podziału jest 180 mln zł, zaoszczędzonych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cieszymy się z tej inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, jednak wiemy, że znaczna część jednostek samorządowych nie ma dużego doświadczenia w kwestii wyboru sprzętu informatycznego. Proponuję, aby  członkowie naszego Stowarzyszenia włączyli się w tę inicjatywę w roli ekspertów. Pomóżmy samorządom i szkołom w przemyślanym wyborze urządzeń, które jak najlepiej spełnią oczekiwania uczniów i nauczycieli. Na pewno wielu z nas ma kontakty z samorządami i ze szkołami – złóżmy im ofertę współpracy.

Włodzimierz Marciński
Prezes
Polskiego Towarzystwa Informatycznego