Strona głównaAktualnościPotrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian...

Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach

-

prawoSektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zaprasza  2 października na konferencję zdalną dotyczącą nowych przepisów regulujących komunikację elektroniczną i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10 i potrwa do 14. Do obrad można dołączyć przez platformę komunikacyjną MS Teams.

Poniżej przedstawiamy agendę konferencji.

 

Sesja 1 (10:00-11:00)

ZMIANY EUROPEJSKIEGO I POLSKIEGO PRAWA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA
I ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ (moderowanie: Prof. dr hab. Marek Michalski, UKSW)

 • Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej – czy potrzebne jest włączenie
  ich do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Prof. dr. hab. Maciej Rogalski,
  Uczelnia Łazarskiego
 • Główne kierunki zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  – mec. Mariusz Busiło
 • Przegląd Dyrektywy NIS – dr Dorota Benduch, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Katowicach
 • Dyskusja

 

Sesja 2 (11:00-12:00)

POTRZEBY KOMPETENCYJNE W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 • SOC a dotychczasowe „struktury wewnętrzne odpowiedzialne
  za cyberbezpieczeństwo” – wymagany poziom kompetencji – Karolina Gałęzowska, doktorantka na UW, Inspektor Ochrony Danych w Millennium Bank
 • CSIRT sektorowy i CSIRT Telco – wymagania co do kwalifikacji  i poziomu kompetencji – Łukasz Jędrzejczak, szef CSIRT MON
 • ISAC jako miejsce wymiany informacji o incydentach – jaki powinien być wymagany poziom kompetencji – dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 • Dyskusja

 

Sesja 3 (12:00-13:00)

BEZPIECZEŃSTWO SIECI I USŁUG W PROJEKCIE PRAWA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 • Prawo komunikacji elektronicznej jako implementacja Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – Dr hab. Paweł Fajgielski, Prof. KUL
 • Główne zmiany dot. bezpieczeństwa sieci i usług w projekcie PKE i ich relacja
  do RODO i dotychczasowych przepisów o e-Prywatności – mec. Xawery Konarski
 • Dyskusja

 

Sesja 4 (13:00-14:00)

PODSUMOWANIE (moderowanie: Prof. Grażyna Szpor, Dr Arwid Mednis)

 • Propozycje zmian w projektach Prawa Komunikacji Elektronicznej oraz nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dyskusja nad systemem podnoszenia kwalifikacji – czy potrzebne są ramy prawne edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

 

 

 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów