Prof. Janusz Kacprzyk członkiem KVAB

Prof. Janusz Kacprzyk – wiceprezes PTI ds. nauki – został wybrany członkiem zagranicznym Królewskiej Flamandzkiej Akademii Belgii Nauki i Sztuk, KVAB (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, ang. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts).

Uczelnia skupia wybitnych naukowców, ludzi sztuki oraz liderów biznesu. Członkowie Akademii współpracują w ramach trzech grup specjalistycznych, dotyczących: sztuki, nauk przyrodniczych i technicznych. Prof. Kacprzyk należy oczywiście do tej ostatniej i jest jedynym Polakiem w gronie akademików.

KVAB jest najpoważniejszą uczelnią typu ogólnego w Belgii, utworzoną w czasie panowania cesarzowej Marii Teresy w 1772, zlikwidowaną przez Napoleona, a potem działającą znów od 1816 r., aż do formalnego wydzielenia akademii walońskiej i flamandzkiej w 1971 r.