Strona głównaAktualnościStan zagrożenia – zabezpieczenia systemów teleinformatycznych

Stan zagrożenia – zabezpieczenia systemów teleinformatycznych

-

W obliczu wojny hybrydowej i trudnego do przewidzenia rozwoju wypadków związanych z nieusprawiedliwioną  i niesprowokowaną agresją Rosji na Ukrainę zabezpieczenie systemów teleinformatycznych staje się kwestią palącą. Dlatego podczas webinaru z cyklu „Prezesi zapraszają…” – 20 kwietnia w godz. 10-12.30 – będziemy rozmawiać właśnie o kwestiach cyberbezpieczeństwa kluczowych instalacji. Na spotkanie zapraszają: Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Paluszyński, Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik oraz Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz.

Przedstawimy wytyczne dotyczące tego, jak powinna działać telekomunikacja i kluczowe Centra Przetwarzania Danych (CPD) w państwie i obiektach infrastruktury krytycznej w sytuacji zagrożenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie – co powinno się zabezpieczać, w jaki sposób i kto powinien być za to odpowiedzialny. Istotne wydaje się także określenie, jakie systemy telekomunikacyjne i w jakim modelu działania są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa, ciągłości produkcji i porządku publicznego.

Należy być przygotowanym nie tylko na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale także na zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego, w tym naruszenie kluczowych zasobów informatycznych i informacyjnych. W przypadku fizycznej utraty lub nieodwracalnego uszkodzenia kluczowych zasobów danych, przetwarzanych na terenie Polski, państwo zostanie pozbawione możliwości prawidłowego funkcjonowania w każdym obszarze, którego będzie dotyczyć utrata lub uszkodzenie danych.

Pierwszy z prelegentów – Paweł Włodarczak, Global Delivery Manager z Hewlett Packard Enterprise – wyjaśni jak szybko postawić zapasowe Data Center i czy można zrobić to w warunkach polowych.

Rafał Magryś, Wiceprezes firmy Exatel, przedstawi prezentację pt. „Do czego i jaki Operator Strategiczny jest Polsce potrzebny?”.

Sytuacja zagrożenia pokazuje, jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Dlatego o projekcie „E‑Ambasady” opowie Izabela Albrycht – członek Rady NATO ds. EDT, Rady ds. Cyfryzacji, Rady ds. Obronności i Bezpieczeństwa przy Prezydencie RP oraz członek Zarządu Digital Europe i Przewodnicząca Rady Programowej konferencji Cybersec.

Do panelu dyskusyjnego, który zaplanowany jest po wystąpieniach zaprosiliśmy gości specjalnych:

 • Katarzynę Chałubińską-Jentkiewicz, wybitnego prawnika, wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Akademii Sztuki Wojennej, Dyrektora ACPC,członka Rady ds. Cyfryzacji oraz nowo powołanej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP; prof. Chałubińska-Jentkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa i prawa autorskiego;
 • płk. dr inż. Mariusza Chmielewskiego– Zastępcę Dowódcy informatyki w Narodowych Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, który wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT wspierając kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki w resorcie obrony narodowej;
 • inż. Sławomira Pietrzyka,CEO w firmie IS -Wireless;
 • Mirosława Śmiałka– wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego ds. Regulacji i Współpracy Międzyoperatorskiej w firmie Polkomtel Sp. z o.o.;
 • Witolda Skomrę z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dyskusję poprowadzi Jarosław Mojsiejuk – prawnik i manager w HPE, ekspert Rady ds. Cyfryzacji.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie już 20.04.2022 r. w godzinach 10:00-12:30. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://sdsi.pl/w7-stan-zagrozenia/#rejestracja-webinar7. Link do webinarium prześlemy dzień przed wydarzeniem w oddzielnej korespondencji.

Pierwszy kontakt z Cisco Webex:

W webinarium można wziąć udział zarówno przez:

 • aplikację desktopową Cisco Webex, jak i
 • przeglądarkę internetową (w takim wypadku system będzie próbował automatycznie zainstalować wtyczkę do przeglądarki).

Tym z Państwa, którzy zdecydują się korzystać z wersji przeglądarkowej, CISCO rekomenduje korzystnie z Chrome lub Mozilla (Firefox). Odradzamy próbę połączenia z przeglądarki Edge.

Ważne! Ze względu na politykę bezpieczeństwa w niektórych firmach, użytkownicy mogą nie móc samodzielnie zainstalować wtyczki (bez podania danych administratora). Rekomendujemy więc wcześniejszą instalację wtyczki na komputerach służbowych.

W celu sprawnego dołączenia do wydarzenia prosimy:

 • skorzystać z dedykowanego linka,
 • podać imię, nazwisko i adres mailowy,
 • pozostawić domyślnie ustawione hasło (tj. nic nie zmieniać/niczego nie wpisywać w tym polu); jeśli będzie problem z hasłem – prosimy wpisać „pti2022”,
 • kliknąć „Dołącz teraz/Join now”.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów