Strona główna70-lecieTechnikum Mechatroniczne w Warszawie - współpraca i wręczenie Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki

Technikum Mechatroniczne w Warszawie – współpraca i wręczenie Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki

-

Kontynuowanie akcji wręczania przyznanych decyzja ZG PTI honorowych Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki dało okazję do spotkania prezesa PTI, pana Włodzimierza Marcińskiego z dyrekcją Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, znanym raczej jako Technikum Mechatroniczne w Warszawie. Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk od  2004 roku. Jest to jedno z najlepszych techników w Polsce, a do tego realizujące bardzo ciekawy profil edukacyjny. O dokonaniach technikum świadczą nagrody w wielu konkursach krajowych i zagranicznych, liczba chętnych przekraczająca wielokrotnie możliwości przyjęcia oraz to, iż ponad 80%  absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Warto także wspomnieć, że technikum prowadzi u siebie centrum certyfikacji ECDL i corocznie spora grupa uczniów zdobywa takie certyfikaty.

W rozmowie z dyrektorem szkoły, panem Sławomirem Kasprzakiem oraz zastępczynią dyrektora, panią Magdaleną Polak ustaliliśmy możliwe platformy współpracy. Poza kontynuowaniem tematyki ECDL wydaje się możliwe np. wzajemne informowanie się zarówno o osiągnięciach uczniów, jak i ciekawych wydarzeniach organizowanych przez PTI, pośredniczenie w kontaktach poszukujących praktyk zawodowych uczniów z potencjalnymi pracodawcami (może biuro PTI?), informowanie o projektach edukacyjnych, którymi może być zainteresowana szkoła itp. Osiągnięcia najzdolniejszych uczniów mogłyby zostać wykorzystane w promocji Polski jako kraju zdolnych informatyków.

Zapewne warto rozważyć możliwość podpisania porozumienie patronackiego – co może być interesujące dla budowy wizerunku PTI – odwołującego się do młodego pokolenia polskich informatyków.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów