Rada Naukowa - Archiwum Uhonorowano laureatów Konkursu na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2018 roku

Uhonorowano laureatów Konkursu na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2018 roku

-

W dniu 29 listopada 2018 r., w gmachu łódzkiego Instytutu Europejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Książkę Informatyczną Roku 2018.

Nagrodę główną w kategorii podręczników zdobył Marcin Szeliga za książkę „Data science i uczenie maszynowe” (wydawnictwo PWN). 

Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Jerzego Grębosza za książkę „Opus magnum. C++11” wydaną nakładem wydawnictwa Helion. 

W kategorii książek naukowych przyznano wyróżnienie dla Kesry Nermenda za książkę „Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji” wydaną przez PWN.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast