Uroczystość wręczenia Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki w Oddziale Podkarpackim

fot. Oddział Podkarpacki PTI

Przypominamy, że Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki przyznawane są przez Zarząd PTI z okazji jubileuszu osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki w naszym kraju. Laureaci z regionu podkarpackiego odebrali wyróżnienia podczas podczas Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (PRz), 21 listopada br.

Statuetki przyznano miedzy innymi:

  1. Prof. dr. hab. inż. Leszkowi Trybusowi,
  2. Prof. dr. hab. inż. Jackowi Klusce,
  3. Dr. hab. inż. Marianowi Wysockiemu, Prof. PRz,
  4. Dr. hab. inż. Franciszkowi Grabowskiemu, prof. PRz.

W kategorii instytucjonalnej wyróżnienie otrzymał Wydział Elektrotechniki i informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

W imieniu PTI Statuetki zostały wręczone przez dr. inż. Marka Bolanowskiego – prezesa Oddziału Podkarpackiego PTI, członka Zarządu Głównego PTI oraz dr. inż. Andrzeja Paszkiewicza – wiceprezesa Oddziału Podkarpackiego PTI.