Strona głównaAktualnościVI Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w sieci”

VI Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w sieci”

-

VI Letnia Szkoła Kognitywistyki

Umysł w sieci

7–10 września 2022, Kazimierz nad Wisłą

Celem VI Letniej Szkoły Kognitywistyki (LSK) jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak nowe technologie i media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Jakie konsekwencje – rozpatrywane psychologicznie, socjologicznie, antropologicznie, etycznie – niesie ze sobą narastające technologiczne zapośredniczenie poznania, wiedzy i komunikacji? Jaka jest proporcja między pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami nowych technologii i mediów? Jakie nowe rodzaje poznania i wiedzy, zachowań społecznych oraz wartości wyłaniają się w globalnym społeczeństwie sieci?

Organizatorami LSK są: Instytut Filozofii UMCS, Wydział Filozofii KUL, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Fundacja Rozwoju KUL, Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie. Udział z wykładami w letniej szkole wezmą zaproszeni goście: Peter Gardenfőrs i Paula Quinon z Lund University, Hajo Greif z PW oraz kognitywiści i filozofowie z UJ, UMK, UMCS oraz KUL.

Do udziału w VI LSK z referatami i raportami z badań zapraszani są studenci, doktoranci i młodzi badacze z  kognitywistyki, psychologii, socjologii, lingwistyki, antropologii i filozofii. Zgłoszenia ich referatów dotyczą następujących zagadnień i problemów:

  • Nowe formy poznania i wiedzy w komunikacji sieciowej.
  • Wpływ sieci na funkcje poznawcze – pamięć, uwagę, rozumowanie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, wyobraźnia
  • Wpływ globalnej sieci komunikacyjnej na tradycyjne wartości epistemiczne –
  • prawdziwość, rzetelność, wiarygodność, zaufanie
  • Postprawda i jej mechanizmy – fake-news, clickbait, deep fake, bańka filtrująca
  • Depresja i zaburzenia lękowe w erze Internetu
  • Nowe formy uzależnienia poznawczego i behawioralnego od technologii informatycznych

Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło wydarzenie Patronatem Honorowym.

Informacja o LSK, warunkach zgłaszania udziału i pobytu znajduje się na: https://lsk.kul.pl

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów