Strona głównaAktualnościVI tom Biblioteczki Izby Rzeczoznawców PTI

VI tom Biblioteczki Izby Rzeczoznawców PTI

-

Informujemy, że ukazał się kolejny tom specjalistycznej serii wydawniczej Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI. Jest to wydanie drugie, rozszerzone publikacji Dariusza Boguckiego pt. „Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów IC”.

Studium wykonalności jest dokumentem przekrojowym, trudnym w przygotowaniu, wiążącym w spójną całość produkty analizy technicznej, analizy ekonomicznej, strategicznej i zarządzania projektem. Pierwsze wydanie niniejszej publikacji spotkało się z żywym odbiorem branży, a także pytanymi i sugestiami dotyczącymi rozszerzenia poruszanej tematyki.

Książka została uzupełniona o następujące zagadnienia:

  • Szczegółowe omówienie poszczególnych kroków algorytmu badania wykonalności, w tym jego rozszerzenia na projekty „miękkie” i B+R oraz jego odwzorowanie na mechanizm oceny studium;
  • Szersze omówienie „pozatechnicznych” elementów kluczowych dla studiów wykonalności projektów ICT, takich jak analiza otoczenia projektu, popytu na usługi, ryzyka itp.;
  • Omówienie zagadnień instytucjonalno-prawnych projektów istotnych nie tylko dla projektów ICT;
  • Objaśnienie elementów analizy finansowej i ekonomicznej kluczowych dla projektów ICT;
  • Rozszerzony opis zagadnień związanych z interoperacyjnością systemów ICT (w kontekście zmian w podejściu do tego tematu – zob. Komunikat Komisji COM (2017) 134 final);
  • Jako dodatek – opisano możliwości wykorzystania metody Earned Value do oceny postępu projektu na bazie harmonogramu rzeczowo-finansowego (zawartego w studium wykonalności).

Zapraszamy do lektury – wersja elektroniczna książki dostępna jest na stronie Izby Rzeczoznawców PTI.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów