Wręczenie odznak PTI

Złotą odznakę z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego odbiera Wiceprezes Janusz Dorożyński (pierwszy z lewej)

Przedświątecznemu posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbyło się 16 grudnia, towarzyszyła uroczystość wręczenia odznak PTI przyznanych na mocy uchwały nr 071/XIII/19. Są to wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych członków naszego Stowarzyszenia.

 Z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego złotą odznakę odebrali: wiceprezes Janusz Dorożyński i członkini Prezydium Beata Ostrowska. Srebrna odznaka trafiła na ręce Wojciecha Kulika – członka Zarządu Oddziału Lubelskiego oraz Krystyny Pełka-Kamińskiej – Dyrektor Generalnej PTI.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Prezes Włodzimierz Marciński (z lewej) wręcza złotą odznakę PTI Beacie Ostrowskiej – członkini Prezydium Zarządu Głównego
Srebrną odznakę PTI odbiera Wojciech Kulik (pierwszy z prawej)
Gratulacje z okazji przyznania brązowej odznaki PTI przyjmuje Krystyna Pełka-Kamińska – Dyrektor Generalna PTI