Wyniki wyborów XIII Zjazdu Delegatów PTI

XIII Zjazd Delegatów PTI został po raz pierwszy w historii przeprowadzony w formie zdalnej. Obrady i głosowania przebiegły bardzo sprawnie. Delegaci wybrali władze naczelne naszego Towarzystwa. Odbyły się także pierwsze posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Delegaci wybrali na Prezesa PTI XIV kadencji Wiesława Paluszyńskiego.

Zarząd Główny PTI ukonstytuował się w składzie:

 • Maciej Drozdowski – wiceprezes
 • Wojciech Kiedrowski – wiceprezes
 • Beata Ostrowska – wiceprezes
 • Marek Ujejski – wiceprezes
 • Marek Bolanowski – członek Prezydium ZG
 • Marcin Paprzycki – członek Prezydium ZG
 • Janusz Dorożyński
 • Marek Hołyński
 • Tomasz Klasa
 • Tomasz Królikowski
 • Włodzimierz Marciński
 • Mariusz Miętka
 • Adam Szabuniewicz
 • Grzegorz Szyjewski
 • Mariusz Tomaka

Główna Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie:

 • Ewa Szymala- przewodnicząca
 • Jerzy Jaworowski
 • Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
 • Robert Milewski
 • Veslava Osińska 

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli:

 • Barbara Królikowska  – przewodnicząca            
 • Arkadiusz Banasik
 • Grzegorz Basiński
 • Grzegorz Cenkier
 • Beata Chodacka

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!