Strona głównaAktualnościZgłoszenia na KKIO 2022

Zgłoszenia na KKIO 2022

-

Trwa nabór zgłoszeń osób chcących wystąpić podczas tegorocznej edycji konferencji KKIO. Wydarzenie zaplanowano w formule zdalnej na 15-16 września. Tym razem konferencja odbędzie się na Politechnice Poznańskiej, a za jej przygotowanie odpowiada Oddział Wielkopolski PTI.

Termin zgłaszania abstraktów został przedłużony do 12 czerwca. Wystąpienia mogą obejmować rozmaite zagadnienia związane z inżyniera oprogramowania, m.in.:

  • projektowanie oprogramowania (software design),
  • zapewnienie jakości, weryfikację, walidację i testowanie (quality assurance, verification, validation and testing),
  • inżynierię wymagań (requirement engineering),
  • procesy i ich usprawnianie (processes and process improvement),
  • ocenę narzędzi do tworzenia oprogramowania (evalutaion of software engineering tools),
  • studia przypadków (case studies).

Konferencja będzie miała formę sesji, transmitowanych online. Każda sesja będzie składać się z 3-4 prezentacji. Organizatorzy zaplanowali 2 główne ścieżki konferencji: dotyczącą kwestii naukowych oraz wdrożeniowych. Wydarzenie ma bowiem na celu ułatwienie współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i sektorem publicznym w zakresie wytwarzania oprogramowania.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę konferencji: https://kkio.pti.org.pl/2022.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów