Strona głównaAktualnościZmarł Marek Valenta

Zmarł Marek Valenta

-

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Marek Valenta, wieloletni Prezes Oddziału Małopolskiego PTI, a ostatnio jego skarbnik.

Każdy kto poznał Marka Valentę na zawsze zapamięta jego ogromną serdeczność, skromność i niezwykłą kulturę osobistą. Marek Valenta był człowiekiem „niedzisiejszym” – zawsze życzliwym ludziom, niezależnie od ich osiągnięć, statusu, stanowiska zawodowego czy wykształcenia. To była życzliwość bezinteresowna, bezwarunkowa i w dodatku szczera. Miał niezwykłą umiejętność zamiany nieporozumień czy zadrażnień w energię współpracy, przyjaźni i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia. Był dobrym duchem Oddziału Małopolskiego i całego naszego stowarzyszenia. Został wyróżniony tytułem Członka Honorowego PTI.

Poza działalnością społeczną zajmowała go bardzo także praca naukowa. Od początku swojej drogi zawodowej był związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Kolejno pracował na AGH w Instytucie Automatyki (od 1975), a później w Instytucie Informatyki (w latach 1985-88 jako jego wicedyrektor) i Katedrze Informatyki. Był inicjatorem powstania Studiów Podyplomowych – Systemy Baz Danych i pełni funkcję ich kierownika przez kilkanaście lat. W latach 1994-2012 pracował także na stanowisku wicedyrektora oraz p.o. dyrektora Uczelnianego Centrum Informatyki AGH.

Rodzinie i najbliższym przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia. Łączymy się z Wami myślami.

 

Prezes, Zarząd, Członkowie i pracownicy
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów