Zobowiązania PTI w ramach Digital Skills and Jobs Coalition

Digital Skills and Jobs CoalitionKoalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia – to inicjatywa unijna powołana do życia w 2016 r. Koalicja zrzesza państwa członkowskie, firmy, partnerów społecznych, organizacje non-profit i instytucje edukacyjne – wszelkie podmioty, które podejmują działania w celu rozwiązania problemu niewystarczających umiejętności cyfrowych w Europie.

Te deficyty stały się jeszcze bardziej widoczne w związku z pandemią Covid-9. Zdalne formy zatrudnienia i ograniczenie bezpośrednich kontaktów społecznych zintensyfikowały konieczność zastosowania technologii cyfrowych. Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, wspierana przez Komisję Europejską, zachęca partnerów do zgłaszania zobowiązań, mających na celu rozwój umiejętności cyfrowych i rozwiązań cyfrowych. Lista dotychczas zgłoszonych inicjatyw dostępna jest na stronie: https://pledgeviewer.eu/.

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polskie Biuro ECDL zobowiązały się do upowszechnienia użycia dwóch narzędzi, które zostały wcześniej stworzone. Pierwsze z nich to exeBOOK – serwis internetowy przeznaczony dla nauczycieli szkolnych. Jest to zestaw testów, ćwiczeń, problemów i rozwiązań – zaprojektowanych, aby pomóc w realizacji programu nauczania IT w klasach podstawowych i średnich. ExeBOOK jest dostępny w tej chwili dla wszystkich szkół, za darmo.

Drugi z projektów, który chcemy upowszechnić to Barometr kompetencji cyfrowych – narzędzie służące dwóm grupom odbiorców. Pierwszy zestaw testów przeznaczony jest dla firm rekrutacyjnych do oceny kompetencji kandydatów. Drugi – służy osobom przystępującym do egzaminów ECDL, aby sprawdzić swój poziom kompetencji. Obie grupy użytkowników mogą korzystać z Barometru za darmo, po zarejestrowaniu się.